Terapevtski pes 6 (1)

Izobraževanje iz nudenja psihološke in socialne podpore s pomočjo terapevtskega psa

Človek je bil od vedno obdan z živalmi, živel z njimi, se učil od njih in jih poleg reje uporabljal tudi za sprostitev. Šele v zadnjih desetletjih je bila znanstveno dokazana koristnost terapije s pomočjo živali.

Že v šestdesetih letih 20. stoletja je otroški psihoterapevt Boris Levinson predlagal uporabo živali
kot soterapevtov, saj naj bi pomagale prebiti led pri tistih osebah, ki težko spregovorijo o svojih
težavah. Kasneje so znanstveno dokazali, da psi pripomorejo k večji učinkovitosti svetovalnih
procesov še na veliko drugih načinov. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da nas živali ne obsojajo,
zato smo ob njih sproščeni. Z božanjem živali se stimulira sproščanje oksitocina, ki znižuje stres in
manjša strahove, deluje kot antidepresiv, poveča potrebo po socializaciji in povezovanju z
drugimi.


Pes v svetovalnem procesu poleg fizične sprostitve pomaga na področju samokontrole,
motiviranosti, sodelovanja, vodenja, opazovanja in samokritičnosti. Vloga psa kot soterapevta je
izrednega pomena, saj nudi podporo svetovalcu oziroma terapevtu, pospeši sklepanje zavezništva
med sogovornikoma, olajša začetek procesa svetovanja in spodbuja učenje vedenjskih veščin.
Žival tudi zmanjšuje strah pred neznanimi dogodki in stres.

Izobraževanje je namenjeno psihoterapevtom, psihosocialnim svetovalcem, psihologom, zdravstvenim, socialnim in pedagoškim delavcem ter študentom omenjenih smeri. V izobraževalni program vabljeni tudi tisti, ki že imate terapevtskega psa in si želite svoje znanje poglobiti, ter drugi, ki vas tema vključevanja terapevtskega psa zanima.

 • Predstavitev terapije s pomočjo živali
 • Etika pri delu s psom, na kaj vse moramo biti pozorni pri delu s psom
 • Psihosocialno svetovanje ali psihoterapija s pomočjo psa
 • Specifičnosti dela z otroki in mladostniki s pomočjo terapevtskega psa
 • Priložnosti za neposredno delo s terapevtskim psom
 • Nudenje psihološke in socialne podpore s pomočjo psa specifičnim skupinam (odvisnikom, zapornikom …)
 • Praktični prikaz obravnave klienta s pomočjo terapevtskega psa

Izobraževanje bo vodila Anita Pertoci, certificirana strokovnjakinja za terapijo s pomočjo živali (ESAT).

Anita Pertoci je certificirana strokovnjakinja za terapijo s pomočjo živali (ESAT) in likovno terapijo. Zaključila je dvoletno specializacijo za strokovnjaka za delo s pomočjo živali na Dunajski veterinarski fakulteti. Je ustanoviteljica inštituta REHATOPIA – Inštituta za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali. Namen inštituta je širiti znanje in poslanstvo terapij s pomočjo živali ter možnosti vključevanja živali v zdravstvene, izobraževalne in socialne panoge. Je diplomantka psihosocialne pomoči s specialnimi znanji za delo z otroki in mladostniki ter z žalujočimi. Je edukantka s področja kognitivno-vedenjskega svetovanja. V svoje delo vnaša tudi osnove drugih psihoterapevtskih in svetovalnih pristopov, kot so transakcijska analiza, sistemska terapija in integrativna terapija. Deluje kot svetovalka na otroški kliniki v Avstriji, kjer je razvila posebne programe za skupinske terapije, namenjene staršem in otrokom. Izvaja individualno, družinsko in skupinsko psihosocialno svetovanje s pomočjo živali ter vodi delavnice likovne terapije in čuječega slikanja.

Izobraževanje bo potekalo 18. 5. 2024 v trajanju 8 šolskih ur, s pričetkom ob 10. uri, na lokaciji Cesta v Log 11, Brezovica pri Ljubljani. Tekom izobraževanja so predvideni krajši odmori s prigrizki in daljši odmor za kosilo.

Cena: 169 eur na osebo.

PRIJAVE: prijave so možne do 8. 5. 2024. Za prijavo na izobraževanje izpolnite prijavnico tukaj in jo skenirano pošljite na info@kips.si ali v fizični obliki na naslov inštituta. Število udeležencev je omejeno.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in na telefonski številki 068 686 288.

Strokovni svet 2

Podaljšanje roka za prijavo na razpis za člane Strokovnega sveta KIPS

Strokovni svet poleg Sveta zavoda predstavlja pomemben organ Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta.

Sestavljajo ga minimalno trije člani. Delovanje članov v strokovnem svetu je prostovoljne narave. Mandat članov Strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

 Naloge Strokovnega sveta so zlasti:

 • obravnava vprašanj s področja strokovnega dela inštituta,
 • odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v pravilih in drugih splošnih aktih inštituta,
 • določanje strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta,
 • podajanje mnenj in predlogov drugim organom inštituta ter ustanoviteljem glede razvoja strokovne dejavnosti.

V kolikor bi želeli prispevati k razvoju stroke psihosocialne pomoči in svetovanja kot član/ica Strokovnega sveta inštituta, nam svojo željo po sodelovanju s kratkim opisom pošljite na elektronski naslov: info@kips.si. Rok za prijavo podaljšujemo do 15. 4. 2024.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in telefonski številki 068 686 288.

Roka in pisalo

Izobraževalni program iz terapije s pisanjem

Ali je pisanje lahko oblika terapije pri reševanju življenjskih težav, pri osebni rasti in razvoju? – Lahko. Pisanje kot oblika (samo)terapije je preprosta metoda, ki človeku pomaga doseči duševno olajšanje in notranji mir. Pisanje je odlična podpora za učinkovito soočanje z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi, težavami, stresom, strahovi, slabimi partnerskimi odnosi in različnimi travmatičnimi situacijami.

Terapija s pomočjo pisanja sodi v področje učenja življenjskih veščin in predstavlja sistem izobraževanja, ki razvija notranjo komunikacijo, sproščanje misli in čustev skozi duhovno rast ter razvoj kreativnih, mentalnih in čustvenih potencialov. Pisanje je nadvse uporabna oblika pomoči, saj jo je mogoče uporabiti kadarkoli in kjerkoli. Potreben je le papir, pisalo in veliko dobre volje, da pisec začne potovanje samospoznavanja. Uporaba pisanja v terapevtske namene je učinkovit način samopomoči in odlično orodje strokovnjakov za nudenje strokovne podpore ljudem v stiski in tistim, ki si želijo osebne rasti ter razvoja. 

Izobraževanje je namenjeno psihoterapevtom, psihosocialnim svetovalcem, psihologom, zdravstvenim, socialnim in pedagoškim delavcem ter študentom omenjenih smeri, ki bodo nova znanja lahko s pridom uporabljali pri svojem vsakodnevnem delu.  

V izobraževalni program se lahko vključi tudi druga zainteresirana javnost. Vabljeni tudi posamezniki, nagnjeni k introspekciji, razmišljanju, kreativnosti in analizi lastnih misli ter občutkov. Sveža znanja bodo v veliko korist tudi osebam, ki so doživele čustveni stres, travmo in vsem, ki si želijo izboljšati kakovost svojega življenja.

Program je izrazito aplikativno naravnan. 

Pisanje kot obliko pomoči lahko uporabnik izvaja kadar koli začuti potrebo – doma, v parku, v pisarni, v terapevtski sobi ali svetovalnici … Zadostuje, da ima na voljo pisalo in papir, tablico ali računalnik. Pomembno je, da se pisanje izvaja v mirnem prostoru, ki omogoča, da pisca nihče ne moti in da lahko svoje misli ter najglobje občutke brez ovir prenese na papir. 

Ljudje se v vsakodnevnem življenju v resnici ne pogovarjamo o mnogih osebnih stvareh ali težavah, ker menimo, da bi to lahko škodovalo našemu odnosu z drugimi ljudmi. Korist pisanja je v tem, da se ne izpostavljamo takšnemu tveganju. Obenem je pisanje učinkovita pomoč pri emocionalni razbremenitvi, ko pogovor z drugo osebo ni (več) mogoč. Piscu lahko pomaga, da se odpre, ko čuti, da ni nikogar, s katerim bi se lahko pogovarjal o stvareh, ki ga obremenjujejo. Piše lahko kadarkoli misli, da bi mu to lahko pomagalo. Pisanje je ustvarjalni analgetik za bolečino duše. »Ekspresivno pisanje« je treba razumeti kot orodje, ki je vedno na razpolago. Obenem zapisovanje intimnih doživljanj daje možnost za svežo perspektivo, pomaga razumeti nerazumljivo in pogosto pripelje do novih uvidov ter spoznanj, saj omogoča vzpostavitev distance do tega, kar posameznika bremeni. Tako se teža občutkov zmanjša, posledično se z neprijetnimi čustvi oz. situacijo prične lažje in bolj konstruktivno ukvarjati.  

Ob zapisovanju misli in občutkov lahko pogosto opazimo, da se začetek močno razlikuje od zaključka zapisanega. Pisanje namreč ne preoblikuje zgolj tega, kar zapišemo, temveč tudi naš način razmišljanja. Znano pa je, da spremembe v razmišljanju prinašajo spremembe v počutju! 

 • Terapija s pisanjem kot metoda samopomoči v teoriji in praksi
 • Asociativno pisanje
 • Pripovedovanje zgodb v psihoterapiji in psihosocialnem svetovanju
 • Transakcijsko pisanje (Pisma za deževne dni)
 • Konstrukcija terapevtske zgodbe
 • Terapevtska proza ​​in terapevtska poezija
 • Vodenje terapevtskega dnevnika (Journalling)
 • Svinčnik piše s srcem (regulacija, razumevanje in izražanje čustev)
 • Kratke dnevne vaje

Dr. Darko Tadić je diplomiral iz dramaturgije, magistriral in doktoriral na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu. Deluje kot profesor na Visoki šoli za strokovno izobraževanje ICEPS v Beogradu in kot asistent pri predmetu Kreativno pisanje na Fakulteti za informacijske tehnologije (FIT) Pan evropske univerze Apeiron v Banja Luki. Je ustanovitelj in avtor spletne šole kreativnega pisanja in delavnic terapevtskega ter kreativnega pisanja. Je avtor več strokovnih knjig s tega področja. Predan je izobraževanju študentov o življenjskih veščinah, komunikaciji ter osebni rasti in razvoju. Izvaja webinarje, online in offline delavnice ter izobraževanja s prej navedenih področij.

Usposabljanje bo trajalo 6 mesecev. Srečanja s praktično delavnico bodo potekala enkrat mesečno, vsako prvo soboto v mesecu po 3 ure, od 10. do 13. ure.

Program se bo izvajal v naslednjih mesecih leta 2024: april, maj, junij, september, oktober in november.

Način izvedbe izobraževanja: online (prek aplikacije Zoom).

Metode dela: predavanja in delavnice s praktičnimi vajami.

Jezik: program bo potekal v srbskem jeziku. 

Cena: 540 eur na osebo. Možno je plačilo v dveh obrokih, prvi obrok je potrebno poravnati ob prijavi, drugega najkasneje do 4. 7. 2024.

PRIJAVE: za prijavo na izobraževanje izpolnite in podpišite prijavnico tukaj ter jo skenirano pošljite na info@kips.si ali v fizični obliki na naslov inštituta. Rok za prijavo je podaljšan do 4. aprila 2024.

Število udeležencev je omejeno. Izvedba usposabljanja je zagotovljena.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in na telefonski številki 068 686 288.

Strokovni svet 2

Razpis za člane Strokovnega sveta KIPS

Strokovni svet poleg Sveta zavoda predstavlja pomemben organ Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta.

Sestavljajo ga minimalno trije člani. Delovanje članov v strokovnem svetu je prostovoljne narave. Mandat članov Strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

 Naloge Strokovnega sveta so zlasti:

 • obravnava vprašanj s področja strokovnega dela inštituta,
 • odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v pravilih in drugih splošnih aktih inštituta,
 • določanje strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta,
 • podajanje mnenj in predlogov drugim organom inštituta ter ustanoviteljem glede razvoja strokovne dejavnosti.

V kolikor bi želeli prispevati k razvoju stroke psihosocialne pomoči in svetovanja kot član/ica Strokovnega sveta inštituta, nam svojo željo po sodelovanju s kratkim opisom pošljite na elektronski naslov: info@kips.si. Prijave zbiramo do 15. 3. 2024.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in telefonski številki 068 686 288.

kodeks-etike

Objavljamo seznam zagovornikov etičnega delovanja v psihosocialnem svetovanju

Psihosocialna pomoč in svetovanje močno vplivata na življenje ljudi, kar izvajalcem prinaša veliko odgovornost, ki pa je ni mogoče opredeliti le z zakoni in predpisi. Verjamemo, da je samo najvišje dobro dovolj dobro za posameznika, ki išče pomoč v stiski, zato strokovnjaki in edukanti s področja psihosocialne pomoči in svetovanja spoštujemo etična vodila, zapisana v Kodeksu etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije. 

kodeks-etike

Etično delovanje v psihosocialnem svetovanju je ključnega pomena za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za kliente ter ohranjanje ugleda tako posameznega strokovnjaka kot tudi celotne stroke. Etično ravnanje v psihosocialnem svetovanju pripomore k gradnji zaupanja med svetovalcem in klientom, ustvarja varno okolje za raziskovanje težav ter omogoča klientom, da se počutijo slišane in spoštovane. V kodeksu zapisana načela spodbujajo k etičnemu ravnanju, so v pomoč pri oblikovanju stališč in vrednot, pri odločanju ter argumentiranju sprejetih odločitev, obenem pa omogočajo etično refleksijo dela s klienti. Etični kodeks je temelj za razvijanje odgovorne drže v odnosu do klienta, poklicnih kolegov, širše družbe ter ob raziskovalnem delu. 

V podporo etičnemu ravnanju in za lažjo izbiro ustreznega strokovnjaka objavljamo seznam zagovornikov etičnega delovanja v psihosocialnem svetovanju.

Bi želeli tudi sami postati omenjeni zagovornik? – Ne oklevajte in pridobite več informacij o tem tukaj.

svetovalci-naslovna

K sodelovanju vabimo nove svetovalce

Sodelovanje v ekipi svetovalcev Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje – KIPS

Ste diplomant/ka psihosocialne pomoči ali magister/ica psihosocialnega svetovanja in bi želeli postati del naše ekipe? Izkoristite možnosti, ki jih nudi sodelovanje v ekipi KIPS-ovih svetovalcev!

V okviru KIPS deluje vseslovenska mreža psihosocialnih svetovalcev. Člani mreže posameznikom, parom, družinam in skupinam v stiski ter tistim, ki si želijo osebne ali profesionalne rasti, nudijo strokovno pomoč. Svoje znanje svetovalci kontinuirano nadgrajujejo, pri svojem delu pa prisegajo na strokovnost, toplino in dostopnost.

Na voljo je več možnosti sodelovanja z nami.

Bi radi izvedeli več? – Ne oklevajte in nam pišite na info@kips.si. Z veseljem vam bomo poslali potrebne informacije.