Na prehodu v odraslost

Življenjska kriza na pragu odrasle dobe

Mladostniki se na prehodu v odraslo dobo prvič srečajo z dejavniki osamosvajanja, ki lahko prinesejo raznovrstne tegobe in anksioznost. Sprejemanje odgovornosti ni lahko, prehod v odraslost pa dodatno otežujejo še družbene norme, socialno-kulturno okolje ...