O nas

storitve

Krovni inštitut za psihosocialno pomoč in svetovanje – KIPS je nastal na temeljih KVS Slovenija, slovenske krovne točke za psihosocialno svetovanje, ki jo je leta 2020 ustanovila kognitivno-vedenjska svetovalka Daša Cek Stepančič. Portal je pomembno prispeval k razvoju in umestitvi psihosocialnega svetovanja v širši kontekst nudenja psihološke in socialne podpore na slovenskem. Ponaša se z osveščanjem širše javnosti na področju duševnega zdravja, s psihosocialno podporo mnogim, tudi z zagotavljanjem brezplačne pomoči posameznikom v socialni stiski, v času epidemije covida-19 in uničujočih poplav poleti 2023, z vodenjem mreže prostovoljcev in organizacijo številnih dogodkov za strokovno ter širšo javnost. V okviru KVS Slovenija je bilo veliko pozornosti namenjene razvoju podpore strokovnjakom. Med drugim so zanje izdali neprecenljivo vodilo – Kodeks etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije.

Inštitut KIPS se ukvarja z nudenjem psihosocialne podpore posameznikom, parom, družinam in skupinam. Strokovno pomoč pri soočanju z osebno stisko in v želji po osebni ali profesionalni rasti nudijo svetovalci iz vse Slovenije, tudi na daljavo.

Poslanstvo KIPS-a je hkrati povezovati in nuditi podporo edukantom ter diplomantom s področja psihosocialne pomoči in svetovanja ter ostalim strokovnjakom, ki bi želeli pridobiti ali nadgraditi znanje z omenjenega strokovnega področja. Skrbi za redna izobraževanja in delavnice na področju psihosocialnega svetovanja ter duševnega zdravja, organizira različna srečanja in konference. Nudi intervizije in supervizije ter izvaja mentorstvo. Posebno pozornost namenja razvoju kognitivno-vedenjskega svetovanja v slovenskem prostoru in širše. Ob tem tesno sodeluje s Fakulteto za uporabne družbene študije.

Del vizije inštituta predstavlja nadaljnji razvoj področja psihosocialne pomoči in svetovanja ter povezovanje s sorodnimi institucijami v evropskem in svetovnem prostoru.