Kognitivno-vedenjsko svetovanje

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je svetovalni proces, ki poteka po načelih kognitivno-vedenjskih pristopov. Gre za pogovor, v katerega svetovalec ob skrbi za kakovosten stik z uporabnikom, za prijetno okolje in zaupen odnos vključuje različne kognitivne ter vedenjske tehnike, prilagojene posamezniku in njegovim težavam. Skozi svetovalni pogovor vas svetovalec nežno spodbuja k raziskovanju vaših vzorcev razmišljanja, čustvovanja in vedenja ter vas podpira pri doseganju želenih sprememb, ki se iz svetovalnega procesa prenašajo v vaše vsakodnevno življenje. To pozitivno vpliva na samopodobo, občutenje osebnega zadovoljstva in medosebne odnose.

Kognitivno-vedenjsko-svetovanje-naslovna

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je na osnovi znanstvenih spoznanj temelječ pristop, pri katerem ne gre za dajanje navodil ali nasvetov, ampak za pomoč posamezniku, da ob podpori svetovalca najde zase najboljše možne rešitve ter jih prične udejanjati. Gre torej za dejaven premik od težave k rešitvam oz. k zastavljenim ciljem. Kognitivno-vedenjsko svetovanje je torej k ciljem oz. k rešitvam usmerjen ter sistematičen pristop k raznovrstnim težavam. Glavna naloga svetovalca je, da vas usposobi, da postanete sam sebi svetovalec/ka – da bi v prihodnje zmogli samostojno in učinkovito razreševati svoje težave ter izzive.

Osrednje načelo kognitivno-vedenjske modalitete je, da se počutimo tako, kot razmišljamo. Kognitivno-vedenjsko svetovanje zato vključuje prepoznavanje misli, prepričanj in pomenov, ki se aktivirajo v različnih situacijah ter močno vplivajo na naše doživljanje in vedenje. Pomaga prekiniti začarani krog negativnega razmišljanja in posledično obremenjujočega čustvovanja ter nekonstruktivnega vedenja. Vpliv iracionalnega razmišljanja, ki bi lahko bilo predmet kognitivno-vedenjske obravnave, ponazarja spodnji primer.

primer-situacije

Kdaj se odločiti za kognitivno-vedenjsko svetovanje?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je namenjeno otrokom od 10. leta starosti dalje, mladostnikom in odraslim. Pomaga pri širokem razponu težav.

Kognitivno-vedenjsko svetovanje vam bo v pomoč, če:

Kdo je kognitivno-vedenjski svetovalec?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje lahko izvaja za to ustrezno usposobljena oseba (magister psihosocialnega svetovanja/pomoči, smer študija Kognitivno-vedenjski pristop).

Kako poteka kognitivno-vedenjsko svetovanje?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje se izvaja v obliki pogovora v živo (v svetovalnici) ali na daljavo (online). Individualna srečanja navadno potekajo enkrat tedensko po 60 ali 90 minut, v dogovoru s svetovalcem lahko tudi pogosteje ali redkeje. V začetni fazi obravnave je ključno, da svetovalec dobro spozna vaše težave, da se določijo cilji svetovanja in da s svetovalcem sklenete svetovalni dogovor, ki opredeljuje prostovoljnost udeležbe, zaupnost informacij, načine obveščanja ob odsotnostih, točnost pri prihodih na srečanja, plačevanje finančnih obveznosti ipd. V osrednjem delu svetovalnega procesa je pozornost usmerjena v iskanje ter preizkušanje različnih rešitev za vaše težave, v sklepnem delu pa v vztrajanje pri uvedenih spremembah. Trajanje celotne obravnave je odvisno od zakoreninjenosti težav, vaših aktivnosti in želja.

Svetovalec je med potekom srečanja na voljo samo vam, povsem se vam posveti, vas pozorno posluša in se odziva na to, kar mu zaupate. Pri delu je zavezan poklicni molčečnosti, zato ste z njim lahko povsem odkriti. Vaše iskreno podajanje informacij o težavah, čustvih, skrbeh in življenjskih izkušnjah, pa tudi o vašem dojemanju svetovalca ter svetovalnega procesa je izrednega pomena za dober odnos s strokovnjakom in dosego želenega napredka.

Kognitivno-vedenjski svetovalec vam bo ponudil prostor, brezpogojno sprejemanje in empatičen odnos, da boste lahko varno izrazili svoje misli in občutke, ter vas bo spremljal na vaši poti rasti!

Med katerimi oblikami kognitivno-vedenjskega svetovanja lahko izbiram?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje se izvaja v individualni in skupinski obliki. Na voljo je tudi obravnava parov in družin.

individualna-pomoč-kognitivno

Individualna pomoč
Pisano na kožo vsem, ki se želite zazreti se vase in življenjske spremembe načrtovati skozi individualni pogovor s svetovalcem, ki se bo posvetil samo vam.

pomoč-parom-in-družinam

Pomoč parom in družinam
Prava izbira za vse, ki se soočate s težavami v partnerskem ali družinskih odnosih, ter tiste, ki si želite okrepiti vezi z vašimi najdražjimi.

skupinska-obravnava

Skupinska obravnava
Za vsakogar, ki želi svoje izkušnje podeliti v skupini in prejeti podporo svetovalca ter ljudi, ki se srečujejo s podobnimi težavami.