Ali ste ujetnik lastnih iracionalnih prepričanj? Kako jih prepoznati in zakaj jih spreminjati?

Začnimo na začetku: naše življenje naredijo naše misli!

Čustva in določeno vedenje niso neposredna posledica neke situacije, ampak se vmes skrivajo misli. Razmišljanje je močno pod vplivom prepričanj, ki smo jih razvili v najnežnejših obdobjih našega življenja – v otroštvu torej. Ta prepričanja pa so lahko racionalna ali iracionalna. Če v terariju na primer zagledamo kobro in se močno ustrašimo, strah ni neposredna posledica srečanja s kačo, ampak tega, kako smo si situacijo razložili. Mogoče misli nismo niti zaznali, pa vendar smo za delček sekunde najbrž pomislili: »V nevarnosti sem!« ali »Po meni bo!« Prepričani smo namreč, da so kače nevarne. Še toliko verjetnejši je omenjeni scenarij v primeru, če smo v otroštvu redno poslušali odrasle govoriti o nevarnosti kač ali katerega od bližnjih celo opazovali pri izogibanju srečanja z njimi.

Od kod se torej vzamejo naša prepričanja in kakšen je njihov vpliv?

Prepričanja, s katerimi živimo, nastajajo postopoma in pogosto pod vplivom neposrednih navodil staršev oz. drugih pomembnih oseb iz našega otroštva in zgleda njihovega razmišljanja, čustvovanja ter vedenja. Temeljna prepričanja, ki jih imamo o sebi, drugih ljudeh in svetu na sploh so pogosto nezavedna, a imajo še kako velik vpliv na naše življenje! Še več – tako močno so zakoreninjena, da večina med nami niti za trenutek ne podvomi v njihovo resničnost. Dojemamo jih kot absolutno resnico!

Zdrava prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu so posledica pozitivnih izkušenj posameznika v otroštvu. Negativna, iracionalna prepričanja pa pogosto izvirajo iz zanemarjanja, pretiranih zahtev, nasilja in travmatičnih dogodkov. Problem iracionalnih prepričanj je v tem, da so globalna, absolutna in nezavedna, zato jih težko prepoznamo. So povod za čustvene težave in problematično vedenje ter delujejo kot miselni filter za interpretacijo dogodkov. Predstavljate si jih lahko kot mreno pred očmi, ki vam preprečuje videti jasno sliko.

Zdrava (pozitivna, racionalna) prepričanja potrebujemo za vzdrževanje notranjega ravnovesja, za zdravo čustvovanje, konstruktivno vedenje in za sprejemanje smotrnih odločitev.

Kako lahko prepoznamo racionalno razmišljanje?

Racionalno razmišljanje prepoznamo po naslednjih kriterijih:

  1. temelji na objektivnih dejstvih in ne na subjektivnem mnenju;
  2. pomaga nam, da se izognemo poškodbam ali celo prezgodnji smrti;
  3. podpira nas, da hitreje dosežemo zastavljene cilje;
  4. z njegovo pomočjo preprečujemo konflikte z drugimi ljudmi.

Zakaj je vredno odkrivati in preokvirjati lastna iracionalna prepričanja?

Iracionalna prepričanja lahko ogrozijo naše življenje in nas vodijo v smeri, ki bodo slej ko prej povzročile duševno in fizično škodo. Včasih se zgodi, da je bilo naše prepričanje v otroštvu celo »na mestu«, ker nam je omogočalo zadovoljitev psiholoških in fizičnih potreb ter s tem preživetje. Vendar pa se moramo zavedati, da otroško prepričanje v odrasli dobi posamezniku pogosto ne koristi več. Morda ste bili v otroštvu naučeni, da morate s krožnika postrgati vse do zadnje drobtinice, saj ste potrebovali mamino odobravanje. Ali pa ste razvili prepričanje, da ne smete izraziti svojega mnenja, da je bolje biti vedno tiho, ker vas je oče vedno grobo utišal. Najbrž vam je danes jasno, da vam tovrstna prepričanja ne koristijo več! Vodijo v pasivno držo in nepotrebno prenajedanje!

Ne pozabite, zdrava prepričanja nas podpirajo pri uresničevanju dolgoročnih ciljev in izboljšanju kakovosti življenja! Ste pripravljeni, da odkrijete vaša iracionalna prepričanja in jih preoblikujete v njihove zdrave – realnejše, koristnejše in prožnejše – različice? Ste pripravljeni, da se končno rešite okov, ki vam onemogočajo živeti polno življenje?

Avtorica: Daša Cek Stepančič,

kognitivno-vedenjska svetovalka,

vodja Centra za anksioznost