Cenik

Individualna intervizija (50 min.) 50 €
Triadna intervizija (60 min.) 60 €/par
Skupinska intervizija (do 90 min.) 25 €
Mentorstvo z analizo posnetkov (50-60 min. posnetek s pisno/ustno povratno informacijo mentorja) 70 €
Mentorstvo s senčenjem izbranega psihosocialnega svetovalca 70 €
Kodeks etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije (1 kos, poštnina je vključena v ceno) 10 €
Certifikat kakovosti 150 €/leto
Oglaševanje dogodka prek kanalov KIPS 60 €
Letna pristopnina h KIPS (Splošna ponudba sodelovanja) 50 €