Enoletno usmerjeno strokovno izobraževanje: Nudenje psihološke pomoči otrokom in mladostnikom

Nudenje psihološke pomoči otrokom in mladostnikom je v nekaterih aspektih podobno delu z odraslimi, v marsičem pa se močno razlikuje in od strokovnjaka terja popolnoma drugačen pristop. Otrokov primarni način izražanja namreč niso besede, ampak igra, zato moramo k njemu pristopiti na drugačen, bolj kreativen način. Poleg tega pa je pri delu z otroki ključno delo s starši, po potrebi pa tudi sodelovanje z drugimi deležniki, kot so centri za socialno delo, šole, vrtci in v skrajnih primerih policija.

Izpopolnjevanje je namenjeno vsem, ki si želite usvojiti specifična znanja in veščine za nudenje psihološke pomoči otrokom in mladostnikom, se naučiti osnov igralne terapije, terapije s peskom in uporabe projektivnih ter drugih kreativnih tehnik za delo z otroki in mladostniki.

KAJ BOSTE S PROGRAMOM PRIDOBILI?

 • Novo razumevanje otrokovega/mladostnikovega sveta
 • Veščine in tehnike za vzpostavljanje zaupnega odnosa z otroki in mladostniki
 • Novo znanje za kompetentno nudenje psihološke pomoči otrokom, tudi najmlajšim
 • Praktične vaje in kreativne tehnike, ki jih boste lahko uporabili pri vašem delu z otroki in mladostniki
 • Delovne liste in drug material za delo
 • Znanje za učinkovito delo s starši
 • Kompetence in znanje za pisanje poročil, podajanje prijave in ustvarjanje drugih dokumentov, ki jih potrebujemo pri nudenju pomoči otrokom in mladostnikom
 • modul 1 – teoretične in praktične osnove nudenja psihološke pomoči otrokom in mladostnikom:
  • 1. srečanje: Osnove nudenja psihološke pomoči otrokom in mladostnikom – vrednote, vizija, kaj jaz občutim ob svojem delu, motiv za moje delo, sklepanje svetovalnih/terapevtskih dogovorov, inter in intrapersonalne veščine za delo z otroki in mladostniki
  • 2. srečanje: Osnovni principi igralne terapije – kaj je igralna terapija, kdaj in kako jo uporabljati
  • 3. srečanje: Tehnike za vzpostavljanje odnosa, raziskovanje doživljanja in iskanje rešitev – Reka življenja, KVT za otroke, tehnike Prestrašeni Peter, Mreža skrbi, različni delovni listi za delo z otroki in mladostniki
  • 4. srečanje: Projekcijske tehnike in orodja za nudenje psihološke pomoči ob specifičnih problematikah – uporaba knjigic, kart, zgodb, osnove terapije s peskom, tehnike za delo z depresijo in anksioznostjo (vključujoč socialno anksioznost in OKM), s samopoškodovalnim vedenjem, samomorilnostjo, travmo
  • 5. srečanje: Delo s starši in drugimi pomembnimi deležniki (šole, CSD, sodišče itd.) – tehnike učinkovitega sodelovanja s starši in ustanovami, pisanje kakovostnih poročil
  • 6. srečanje: Kako kot strokovnjak pri delu z otroki in mladostniki poskrbeti zase
 • modul 2 – skupinske supervizije in zaključna evalvacija:
  • 7. – 9. srečanje: supervizija 
  • 10. srečanje: supervizija in zaključna evalvacija
 • preliminarni modul – osnove nudenja psihološke in socialne podpore: vplivi na rezultat nudenja pomoči, značilnosti uspešnega strokovnjaka, ki nudi psihološko in socialno podporo, osnovne veščine nudenja pomoči, proces nudenja pomoči, vzpostavljanje in vzdrževanje odnosa z uporabnikom, postavljanje ciljev in krepitev uporabnikove motivacije, supervizije in intervizije

Nina Kočar, uni. dipl. biopsihologinja, MSc Counselling studies, direktorica in ustanoviteljica Lunine vile

Kamila Holla, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, mag. terapevtske pedagogike

Irena Kuntarič Žibert, BA. Pth., spec. psihoterapije otrok in mladostnikov pod supervizijo

Luka Vižintin, mag. zakonskih in družinskih študij, specializant zakonske in družinske terapije

IZVAJALKA PRELIMINARNEGA MODULA

Daša Cek Stepančič, mag. psihosocialne pomoči, ustanoviteljica Centra za anksioznost in direktorica Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje – KIPS

 

Trajanje programa: 1 leto.

Število kontaktnih ur: 48 kontaktnih ur za prvi modul (6 x 8 ur) in 10 ur za drugi modul (4 x 2 uri za supervizije + 2 uri za zaključno evalvacijo) ter p. p. 8 ur za preliminarni modul (2 x 4 ure).

Termini:

 1. modul: sobote, 28. 9. 2024 (online), 26. 10. 2024 (v živo v Kranju), 16. 11. 2024 (v živo v Ljubljani), 21. 12. 2024 (v živo v Ljubljani), 18. 1. 2025 (online) in 15. 2. 2025 (online) – vsako srečanje v trajanju 8 ur, 9.00-18.00 z enournim odmorom vmes;
 2. modul: sobote, 19. 4. 2025 (online), 17. 5. 2025 (online), 21. 6. 2024 (online) – vsako srečanje v trajanju 2 uri, 9.00-11.00, in 23. 8. 2025 (v živo v Ljubljani) – srečanje v trajanju 4 ure, 9.00-13.00.

Preliminarni modul bo potekal: v četrtek, 19. 9. 2024, 16.00-20.00, in v soboto, 21. 9. 2024, 9.00-13.00 (online). 

Metode dela: predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, analiza praktičnih primerov, demonstracija, supervizija, primeri iz prakse, video prikazi idr.

Način izvedbe: 1. in 2. modul bosta potekala na hibridni način (v živo v Ljubljani in Kranju ter preko spleta), preliminarni modul pa online.

Cena 1. in 2. modula: 1450 eur.

V ceno je vključeno tudi gradivo izvajalca. Plačilo se vrši v treh obrokih, pri čemer se prvi obrok plača ob prijavi (319 eur), drugi do 6. 1. 2025 (565,5 eur) in tretji do 5. 5. 2025 (565,5 eur). 

Cena preliminarnega modula: 100 eur. Kotizacija se plača ločeno pred pričetkom izobraževanja. V ceno je vključeno tudi gradivo izvajalca.

Število udeležencev je omejeno. Minimalno število udeležencev za izpeljavo 1. in 2. modula je 12, za izvedbo preliminarnega modula pa 4. Pri večjem številu prijav od predvidenega bomo upoštevali vrstni red prejetih prijav.

Ne spreglejte: za prijave do 5. 8. 2024 je 1. in 2. modul na voljo po ceni za zgodnje prijave: 1400 eur, pri čemer se prvi obrok plača ob prijavi (308 eur), drugi do 6. 1. 2025 (546 eur) in tretji do 5. 5. 2025 (546 eur). Popust za zgodnje prijave ni združljiv s popusti za člane KIPS. Posameznik se lahko odloči za uveljavljanje le enega popusta. 

Pogoji za vključitev v program:  v program se lahko vključijo študenti zaključnega letnika psihosocialnega svetovanja/pomoči ali psihoterapije na 1. ali 2. stopnji, diplomanti psihosocialnega svetovanja/pomoči, psihologi, psihoterapevti, socialni ter pedagoški delavci. Za psihologe, socialne in pedagoške delavce je pogoj za pristop k 1. modulu opravljen preliminarni modul.

Pogoji za uspešen zaključek programa in pridobitev potrdila o zaključku le-tega:

 • prisotnost pri vsaj 75 % vsebin 1. modula in 80 % vsebin 2. modula,
 • oddaja 2 poročil o obravnavi otroka/mladostnika (v roku 2 mesecev po zaključku programa),
 • oddaja refleksije programa.

PRIJAVE: prijave so možne do 15. 9. 2024 prek prijavnice tukaj. Skenirano prijavnico pošljite na info@kips.si.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in na telefonski številki 068 686 288.