Podelili smo prvi certifikat kakovosti

Z velikim veseljem sporočamo, da smo v juniju podelili prvi certifikat kakovosti. Certifikat je prejela KIPS-ova svetovalka Irena Stubelj Marinič, ki je izpolnila naslednje pogoje za pridobitev listine:

  • delo na področju psihosocialnega svetovanja zadnja 3 leta pred oddajo prošnje za pridobitev certifikata,
  • vsaj 10 inter/supervizij v trajanju minimalno 50 minut na inter/supervizijo v 12-ih mesecih pred oddajo prošnje za pridobitev certifikata,
  • vsaj 12 ur strokovnega izobraževanja oz. izpopolnjevanja s področja psihosocialnega svetovanja ali psihosocialne pomoči v 12-ih mesecih pred oddajo prošnje za pridobitev certifikata.

Svetovalki čestitamo in ji želimo še veliko uspehov pri opravljanju dela!