Razpis za priznanje za poseben prispevek k razvoju psihosocialne pomoči in svetovanja

Krovni inštitut za psihosocialno pomoč in svetovanje – KIPS objavlja razpis za priznanje za poseben prispevek k razvoju psihosocialne pomoči in svetovanja. 

Poslanstvo KIPS-a je tudi skrb za razvoj psihosocialne pomoči in svetovanja. Zato želimo spodbuditi študente, da raziskujejo omenjeni področji in da zaključne naloge, ki izstopajo po kvaliteti, ne ostanejo neopažene, temveč prispevajo h kvalitetnejšemu nudenju psihosocialne podpore.

Na razpis se lahko prijavite vsi, ki ste v študijskem letu 2023/2024 zagovarjali diplomsko ali magistrsko nalogo iz smeri psihosocialne pomoči oz. psihosocialnega svetovanja na Fakulteti za uporabne družbene študije in ste bili zanjo ocenjeni vsaj s prav dobro oceno.

KIPS bo avtorju izbrane naloge podelil posebno priznanje in nagrado z možnostjo sodelovanja z inštitutom. 

Na razpis se prijavite tako, da izpolnite izjavo, ki je dostopna tukaj, in jo podpisano ter skenirano skupaj z nalogo pošljete na elektronski naslov info@kips.si najkasneje do 30. 9. 2024. 

Odbor KIPS-a bo preučil prispele prijave ter odločil o izbiri najboljšega dela. Ključni kriteriji za podelitev priznanja bodo poglobljena predstavitev obravnavane teme, aktualnost in uporabnost pri praktičnem delu v psihosocialni pomoči oziroma svetovanju.

KIPS si ob tem pridružuje pravico, da priznanja ne podeli ali podeli več priznanj, kot je bilo predvideno.

Za več informacij smo vam na voljo na zgoraj navedenem e-naslovu.