Brezmejni razcvet – priročnik za osebno rast

“Večina si nas želi narediti spremembe v življenju. Da jih lahko naredimo, pa moramo prevzeti odgovornost za svoje občutke in odzive, s katerimi vplivamo na uspeh, odnose, finančno stanje in pravzaprav na celotno življenje. Dokler te odgovornosti ne sprejmemo, se vrtimo v vrtincu nezadovoljstva in prelaganja krivde za svoje počutje na druge dejavnike življenja. Resnica je, da so naša čustva posledica našega vrednotenja in razumevanja situacije, ob kateri so se ta čustva sprožila. Tako na naše razpoloženje neposredno ne vplivajo otroci, partnerji, prijatelji itd., temveč vpliva to, kako situacijo vrednotimo in si jo razlagamo, zato moramo, če želimo narediti spremembo, začeti pri sebi,” v uvodu v priročnik za osebno rast Brezmejni razcvet zapiše avtorica Sara Dobrotinšek, študentka zaključnega letnika študija psihosocialne pomoči.

Priročnik zajema širok spekter tem. Ponuja praktične vaje za samospoznavanje in načrtovanje osebne rasti ter za samopomoč. Vsebuje različne tehnike in orodja, ki pomagajo razumeti sebe, prepoznati vzorce vedenja ter načrtovati in doseči cilje. Ključna sporočila, ki jih izpostavlja, so odgovornost za lastna čustva, misli in dejanja ter možnost aktivnega odločanja o svojem življenju. Priročnik nas opozarja na teme in vidike našega vedenja, ki vplivajo na občutek zadovoljstva.

Delo delimo z vami v želji, da bi z njegovo pomočjo dosegli pozitivne spremembe in izboljšali kakovost vašega življenja. Priročnik je na voljo v pdf obliki povsem brezplačno.

Vabljeni, da ga preberete, ob njem razmišljate in zapisujete, si ga shranite ter ga podelite z vašimi najdražjimi, prijatelji, sodelavci in drugimi!