Izobraževanje ABC nasilja v družini

V sodobnem svetu je nasilje v družini še vedno ena izmed najbolj razširjenih oblik nasilja, ki ima resne posledice za posameznike, družine in družbo kot celoto.

Večina nasilja se zgodi prav doma, kjer naj bi se počutili varne in sprejete. Posamezniki in družba vlagajo veliko truda v zmanjševanje pojavnosti nasilja v družini, praksa pa kaže, da se trend pojavnosti stopnjuje, nasilje v družini postaja vse bolj pereč problem. Psihosocialni svetovalci, psihoterapevti, zaposleni na področju šolstva in sociale imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju in ustreznem ukrepanju ob sumu na nasilje v družini. Pomembno je, da zagotovijo varnost ter ponudijo žrtvi strokovno podporo v sodelovanju z vsemi ostalimi deležniki. Poleg takojšnjega ukrepanja je ključno dolgoročno sledenje in podpora žrtvam nasilja v družini, da nasilje prijavijo in izstopijo iz kroga nasilja. Kakovostna obravnava žrtve vključuje redne spremljevalne pogovore, zagotavljanje psihološke in socialne podpore ter usmerjanje za pridobivanje pravnega varstva.

Nasilje v družini je problem, ki ga ne smemo spregledati in ki zahteva ukrepanje vseh členov družbe, še posebej zaposlenih v poklicih pomoči, ki so k določenim ukrepom tudi pravno zavezani. Izhajajoč iz tega vas vabimo v izobraževalni program, v katerem boste pridobili pomembne informacije o problemu nasilja v družini ter dragoceno znanje, kako nuditi učinkovito podporo žrtvam.

Izobraževanje je namenjeno psihosocialnim svetovalcem, psihoterapevtom različnih modalitet, psihologom, socialnim in pedagoškim delavcem ter študentom omenjenih smeri. V izobraževanje toplo vabljeni tudi ostali, ki si želite razširiti svoja znanja na področju nasilja v družini.

  • Predstavitev nasilja v družini
  • Konflikt in nasilje v družini
  • Krog nasilja
  • Prijava nasilja v družini: vloga policije in CSD pri delu z žrtvijo nasilja v družini
  • Posledice nasilja v družini in otroci kot žrtve nasilja v družini
  • Institucionalna pomoč žrtvam nasilja v družini
  • Tehnike pri svetovalnem in terapevtskem delu z žrtvijo nasilja v družini
  • Zgodba o nasilju v družini: analitični pregled zgodbe in nudenje psihološke ter socialne podpore na praktičnem primeru

Izobraževanje bo vodila Dragica Pavšič Gerenčer, magistrica psihosocialne pomoči z dolgoletnimi izkušnjami z delom na področju nasilja v družini.

Dragica Pavšič Gerenčer je magistrica psihosocialne pomoči, zaposlena kot strokovna delavka na področju nasilja v družini. V preteklosti je kot svetovalka nudila tudi psihosocialno pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, beguncem, kroničnim bolnikom in invalidom, ravno tako ji ni tuje delo z odvisniki od alkohola in drog ter s starostniki. Skozi leta dela na področju nudenja psihološke in socialne pomoči je opravila različna izobraževanja, tudi večmesečno izobraževanje za delo na telefonski liniji »Klic v duševni stiski«. Na področju nasilja v družini ima bogata znanja in neprecenljive izkušnje. 

6-urno online izobraževanje bo potekalo na naslednja termina:

  • petek, 07. 06. 2024 od 16.30 do 19.30,
  • in sobota, 08. 06. 2024 od 09.00 do 12.00.

Kotizacija: 120 eur.

PRIJAVE: prijave so možne do 29. 5. 2024. Za prijavo na izobraževanje izpolnite prijavnico tukaj in jo skenirano pošljite na info@kips.si.

Število udeležencev je omejeno.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in na telefonski številki 068 686 288.