Zaključek postopka imenovanja članov Strokovnega sveta KIPS

Strokovni svet poleg Sveta zavoda predstavlja pomemben organ Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje.

V mesecu aprilu se je zaključil postopek imenovanja prvih članov Strokovnega sveta KIPS. Sestavlja ga pet članov, ki bodo svojo funkcijo predvidoma opravljali naslednja štiri leta. Imenovani člani so:

  • Emil Karajić,
  • Evija Evelin Zavrl,
  • Dragica Pavšič Gerenčer,
  • Daša Cek Stepančič in
  • Irena Stubelj Marinič.

V okviru organa se bodo člani posvečali predvsem obravnavi vprašanj s področja strokovnega dela inštituta, odločali bodo o strokovnih vprašanjih s področja psihosocialne pomoči in svetovanja, določali strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta ter podajali mnenja in predloge drugim organom inštituta ter ustanoviteljem glede razvoja strokovne dejavnosti.

V kolikor imate vprašanje ali pobudo, za katero menite, da bi lahko bila predmet obravnave v Strokovnem svetu Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje, nam pišite na: info@kips.si.

Vsem imenovanim članom želimo uspešno delo!