Izobraževanje iz nudenja psihološke in socialne podpore s pomočjo terapevtskega psa

Človek je bil od vedno obdan z živalmi, živel z njimi, se učil od njih in jih poleg reje uporabljal tudi za sprostitev. Šele v zadnjih desetletjih je bila znanstveno dokazana koristnost terapije s pomočjo živali.

Že v šestdesetih letih 20. stoletja je otroški psihoterapevt Boris Levinson predlagal uporabo živali kot soterapevtov, saj naj bi pomagale prebiti led pri tistih osebah, ki težko spregovorijo o svojih težavah. Kasneje so znanstveno dokazali, da psi pripomorejo k večji učinkovitosti terapevtskih in svetovalnih procesov še na veliko drugih načinov. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da nas živali ne obsojajo, zato smo ob njih sproščeni. Z božanjem živali se stimulira sproščanje oksitocina, ki znižuje stres in manjša strahove, deluje kot antidepresiv, poveča potrebo po socializaciji in povezovanju z drugimi.


Pes v svetovalnem ali terapevtskem procesu poleg fizične sprostitve pomaga na področju samokontrole, motiviranosti, sodelovanja, vodenja, opazovanja in samokritičnosti klienta. Vloga psa kot soterapevta je izrednega pomena, saj nudi podporo strokovnjaku, pospeši sklepanje zavezništva med sogovornikoma, olajša začetek procesa svetovanja ali terapije in spodbuja učenje vedenjskih veščin. Žival tudi zmanjšuje strah pred neznanimi dogodki in stres.

Izobraževanje je namenjeno psihoterapevtom, psihosocialnim svetovalcem, psihologom, zdravstvenim, socialnim in pedagoškim delavcem ter študentom omenjenih smeri. V izobraževalni program vabljeni tudi tisti, ki že imate terapevtskega psa in si želite svoje znanje poglobiti, ter drugi, ki vas tema vključevanja terapevtskega psa zanima.

  • Predstavitev terapije s pomočjo živali
  • Etika pri delu s psom, na kaj vse moramo biti pozorni pri delu s psom
  • Psihosocialno svetovanje ali psihoterapija s pomočjo psa
  • Specifičnosti dela z otroki in mladostniki s pomočjo terapevtskega psa
  • Priložnosti za neposredno delo s terapevtskim psom
  • Nudenje psihološke in socialne podpore s pomočjo psa specifičnim skupinam (odvisnikom, zapornikom …)
  • Praktični prikaz obravnave klienta s pomočjo terapevtskega psa

Izobraževanje bo vodila Anita Pertoci, certificirana strokovnjakinja za terapijo s pomočjo živali (ESAT).

Anita Pertoci je certificirana strokovnjakinja za terapijo s pomočjo živali (ESAT) in likovno terapijo. Zaključila je dvoletno specializacijo za strokovnjaka za delo s pomočjo živali na Dunajski veterinarski fakulteti. Je ustanoviteljica inštituta REHATOPIA – Inštituta za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali. Namen inštituta je širiti znanje in poslanstvo terapij s pomočjo živali ter možnosti vključevanja živali v zdravstvene, izobraževalne in socialne panoge. Je diplomantka psihosocialne pomoči s specialnimi znanji za delo z otroki in mladostniki ter z žalujočimi. Je edukantka s področja kognitivno-vedenjskega svetovanja. V svoje delo vnaša tudi osnove drugih psihoterapevtskih in svetovalnih pristopov, kot so transakcijska analiza, sistemska terapija in integrativna terapija. Deluje kot svetovalka na otroški kliniki v Avstriji, kjer je razvila posebne programe za skupinske terapije, namenjene staršem in otrokom. Izvaja individualno, družinsko in skupinsko psihosocialno svetovanje s pomočjo živali ter vodi delavnice likovne terapije in čuječega slikanja.

Izobraževanje bo potekalo 18. 5. 2024 v trajanju 8 šolskih ur, s pričetkom ob 10. uri, na lokaciji Cesta v Log 11, Brezovica pri Ljubljani. Tekom izobraževanja so predvideni krajši odmori s prigrizki in daljši odmor za kosilo.

Cena: 169 eur na osebo.

PRIJAVE: za prijavo na izobraževanje izpolnite prijavnico tukaj in jo skenirano pošljite na info@kips.si ali v fizični obliki na naslov inštituta. Rok za prijavo je podaljšan do 16. 5. 2024. Izvedba je zagotovljena.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in na telefonski številki 068 686 288.