Razpis za člane Strokovnega sveta KIPS

Strokovni svet poleg Sveta zavoda predstavlja pomemben organ Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta.

Sestavljajo ga minimalno trije člani. Delovanje članov v strokovnem svetu je prostovoljne narave. Mandat članov Strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

 Naloge Strokovnega sveta so zlasti:

  • obravnava vprašanj s področja strokovnega dela inštituta,
  • odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v pravilih in drugih splošnih aktih inštituta,
  • določanje strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta,
  • podajanje mnenj in predlogov drugim organom inštituta ter ustanoviteljem glede razvoja strokovne dejavnosti.

V kolikor bi želeli prispevati k razvoju stroke psihosocialne pomoči in svetovanja kot član/ica Strokovnega sveta inštituta, nam svojo željo po sodelovanju s kratkim opisom pošljite na elektronski naslov: info@kips.si. Prijave zbiramo do 15. 3. 2024.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu info@kips.si in telefonski številki 068 686 288.