Objavljamo seznam zagovornikov etičnega delovanja v psihosocialnem svetovanju

Psihosocialna pomoč in svetovanje močno vplivata na življenje ljudi, kar izvajalcem prinaša veliko odgovornost, ki pa je ni mogoče opredeliti le z zakoni in predpisi. Verjamemo, da je samo najvišje dobro dovolj dobro za posameznika, ki išče pomoč v stiski, zato strokovnjaki in edukanti s področja psihosocialne pomoči in svetovanja spoštujemo etična vodila, zapisana v Kodeksu etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije. 

kodeks-etike

Etično delovanje v psihosocialnem svetovanju je ključnega pomena za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za kliente ter ohranjanje ugleda tako posameznega strokovnjaka kot tudi celotne stroke. Etično ravnanje v psihosocialnem svetovanju pripomore k gradnji zaupanja med svetovalcem in klientom, ustvarja varno okolje za raziskovanje težav ter omogoča klientom, da se počutijo slišane in spoštovane. V kodeksu zapisana načela spodbujajo k etičnemu ravnanju, so v pomoč pri oblikovanju stališč in vrednot, pri odločanju ter argumentiranju sprejetih odločitev, obenem pa omogočajo etično refleksijo dela s klienti. Etični kodeks je temelj za razvijanje odgovorne drže v odnosu do klienta, poklicnih kolegov, širše družbe ter ob raziskovalnem delu. 

V podporo etičnemu ravnanju in za lažjo izbiro ustreznega strokovnjaka objavljamo seznam zagovornikov etičnega delovanja v psihosocialnem svetovanju.

Bi želeli tudi sami postati omenjeni zagovornik? – Ne oklevajte in pridobite več informacij o tem tukaj.