DRAGICA PAVŠIČ GERENČER,

mag. psihosocialne pomoči

Svetovanja na lokaciji:

Nova Gorica

Online svetovanja

“Moč je dana samo tistim, ki se upajo upogniti in jo prevzeti. Pomembna je samo ena stvar, le ena – morate si drzniti.” (F. Dostojevski)

O meni

Sem psihosocialna svetovalka z zaključenim magistrskim študijem psihosocialne pomoči. Skozi študij in prakso sem usvojila tehnike logoterapije, ki je usmerjena k smislu in v ospredje postavlja človekovo svobodno voljo, odgovornost, ter tehnike kognitivno-vedenjskega pristopa. Ta poudarja odnos med mišljenjem, čustvovanjem in vedenjem. To, kar čutimo v določeni situaciji, in način, kako se v njej odzivamo, ni odvisno od samih okoliščin, temveč od tega, kako si jih razlagamo.

Zaposlena sem kot strokovna delavka in svetovalka na področju nasilja v družini pod redno mesečno supervizijo. Opravljen imam tudi strokovni izpit za delavce v socialnem varstvu. Že več kot 25 let delam z različnimi skupinami ljudi, zadnjih 12 let pa izključno z ranljivimi skupinami oseb, kot so osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z izkušnjo nasilja, žrtve nasilja v družini, starostniki, begunci, odvisniki od alkohola ter invalidi. Delovne izkušnje na področju svetovalnega dela sem si pridobivala preko različnih organizacij: psihosocialno svetovanje v nevladni organizaciji Šent Nova Gorica in Ozara Nova Gorica (težave v duševnem zdravju), psihosocialno svetovanje osebam, ki so zasvojene z alkoholom in drogami v Zavodu Karitas Samarijan (odvisnosti in soodvisnosti), psihosocialno svetovanje v svetovalnici Lučka, svetovanje in podpora žrtvam nasilja v družini in tudi s pridruženimi posledicami nasilja, kot sta npr. depresija in anksioznost, psihosocialno svetovanje v Varni hiši Goriške (delo z žrtvami nasilja v družini – matere in otroci), psihosocialno svetovanje na projektu COVID-19: »Psihosocialna pomoč in svetovanje ter pravnosocialni servis«. Bogatijo me tudi izkušnje svetovalnega dela z mladostniki in starostniki ter z osebami s kroničnimi boleznimi.

Skozi leta dela z ljudmi sem se usposobila za obravnavo čustvenih, miselnih in vedenjskih težav po različnih svetovalnih pristopih. Z različnimi tehnikami svetovalnega pogovora pomagam klientu v procesu poglabljanja uvida v lastno emocionalno stanje in pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje klienta, kar mu omogoča boljše delovanje v družbi. Pri tem se v čim večji meri trudim klienta usposobiti, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme. 

Izobraževala sem se za svetovalko preko telefona “Klic v duševni stiski”, ki ga je organizirala Psihiatrična bolnišnica Ljubljana, udeležila sem se večdnevnega izobraževanja “K rešitvi usmerjen pristop” pri dr. Bibi Rebolj, “Osnove sinteze” pri dr. Tini Vončina, delavnice “Prepoznavanje osebnostne motnje”, ki jo je organizirala OMRA, ter različnih rednih izobraževanj s področja nasilja v družini.

Strokovno pomoč ali podporo vam nudim pri:

Individualno, partnersko, družinsko in skupinsko svetovanje

Svetovanje otrokom, mladostnikom in odraslim